1. 1.
  Gözlemden çok çözümleme yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standardize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir. Sosyo politik, ekonomik ve psikoloji ihtiyaçları karşılamakta, nesnellik, sistemlilik ve genellik özellikleri taşımaktadır.
  ... haydigelgidelim
 2. 2.
  tek başına bir anlam ifade etmeyen verilerin toplu veya periyodik toplamından yola çıkılarak elde edilen istatistiki bilginin yorumlanması ve çeşitli önermeler ile çalışmaya dinamizm katılmasıdır.
  tarih tezlerini örnek verecek olursak; arşiv belgeleri veya defterlerin asıl ve yüklü kaynak teşkil ettiği çalışmalarda son 15 yıldır iyiden iyiye tercih edilen (olması da gereken) bir yöntemdir. bu sayede belgelerin dili bizlere soru sorulan döneme/bölgeye/kuruma/halka/olaylara ilişkin tutarlı cevaplar verebilmektedirler.
  ... hindoglu