1. 1.
  iç hastalıkların tedavisinde kök hücre yöntemi

  Algoloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci kök hücre tedavisi ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

  Kalp hastalığı için kök hücreler

  Kalp kası, özellikle kronik kalp hastalığı ya da miyokard enfarktüsü durumunda, kendisini tamir etmek için çok az yeteneği olan bir dokudur. Kalp hastalıkları ve bakım tedavisi gerektiren pahalı komplikasyonlar ve yaşam boyu pahalı ilaçlar nedeniyle, bu tür hastalıkları tedavi etmek için hücre temelli tedavilerin kullanılmasına olan ilgiyi arttırmıştır. Adipoz türevi kök hücrelerin devreye girdiği yer burasıdır. Bazik fibroblast büyümesi ve vasküler endotel büyüme faktörü ile aynı anda uygulanan yağ kaynaklı kök hücrelerin, önceden var olan kan damarlarından (anjiyogenez) ve ayrıca kan damarlarının olgunlaşmasından yeni kan damarlarının oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir. Yağdan türetilmiş kök hücreler ayrıca kalp hücrelerinin kümeleri içindeki ritmik aktivite için gerekli iyon kapılı kanalları oluşturmak için hücresel belirteçleri sunar. SCHI'da, hastaların trombosit bakımından zengin plazma (PRP) I'yi kök hücreler ve büyüme faktörleri ile birlikte kullanılarak arttırılır.

  Böbrek hastalarında kök hücreler

  Kök hücreler genel olarak, vücudun hasarlı bölgelerine kimyasal olarak çekilir, göç eder. Yaralanan dokular sitokin adı verilen kimyasal habercileri ve sinyalleri salıverir. Böbrek hastalığı durumunda, böbrekler, kök hücreleri böbreğe çekmek için böbreklere özgü sitokinler salgılar. Daha sonra kök hücreler, parankimal ve glomeruli hücreleri gibi hasarlı dokuyu yeniden oluşturmak ve onarmak için gerekli olan spesifik renal hücrelere dönüşür ve farklılaşır. Böbreklerin mikro dolaşımı tekrar sağlandığında, bu, glomerulusun kan basıncını düşürür. Bu da böbreklerdeki iskemi rahatlar ve bu nedenle kan filtrasyonu ve dolaşımın genel iyileşmesine katkıda bulunur. Otoimmün hastalığa ikincil böbrek hastalığı vakalarında, bağışıklığın arttırılması ile birlikte kök hücreler T-hücrelerini baskılayarak bağışıklık sistemini normal çalışacak şekilde düzenleyerek otoimmüniteyi potansiyel olarak ortadan kaldırmak için kullanılır. Böbrekte oluşan hasarlar düzelebilir.

  Böbrek rejenerasyonu, son dönem böbrek hastalığına (ESRD) ilerlemenin azaltılmasını ve ESRD'li hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan zorlu ama umut verici bir stratejidir. Yetişkin kök hücreler, kemik iliği ve yağ dokusu gibi çeşitli dokularda bulunan multipotent kök hücrelerdir. Yetişkin böbreğinden böbrek kök/progenitör hücrelerini izole etmek için yoğun çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, kök/progenitör hücrelerin gerçekten de memeli yetişkin böbreğinde var olup olmadığı tartışmalıdır. Mezenkimal kök hücrelerin (MSC'ler) böbreğin fonksiyonunun geri kazanılmasındaki etkinliği, akut tübüler yaralanma, glomerülonefrit, renal arter darlığı ve kalan böbrek gibi hayvan nefropatisi modellerinde gösterilmiştir. Bununla birlikte, yararlı etkilerine, renal parankimal hücrelere doğrudan farklılaşmalarından ziyade, parakrin etkileriyle aracılık ettiği görülmektedir.

  MSC'ler biyoaktif molekülleri doğrudan dolaşım içine salgılamakla kalmaz, aynı zamanda membran kaplı veziküllerde proteinler, mRNA ve mikroRNA gibi çeşitli moleküller salgılarlar. Bu moleküllerin ayrıntılı bir analizi ve bu moleküllerin optimal kombinasyonunun araştırılması, kök hücreleri kullanmadan böbrek hastalığı olan hastaların tedavisini sağlayacaktır. Yetişkin somatik hücreler kullanılarak böbrek hastalığı olan hastaların tedavisi için başka bir seçenek, yetişkin somatik hücrelerin böbrek kök/progenitör hücrelerine doğrudan/dolaylı olarak yeniden programlanmasıdır. Her ne kadar birçok engelin üstesinden gelinmesi gerekiyorsa da, bu strateji kalan böbrek parankimal hücrelerini kullanarak böbrek onarımı yerine iyi niyetli böbrek rejenerasyonunu mümkün kılacaktır.

  Karaciğer hastalıklarında kök hücreler

  Karaciğer biz insanlar için çok önemli bir organdır. Asıl işi bizim kendi arıtma tesisimiz yani bir filtre olmaktır. Sindirim sisteminden geçtikten sonra kanı filtrelemekten sorumludur, kimyasalları detoksifiye eder ve ilaçları ve alkolü metabolize eder. Karaciğer fonksiyonlarını etkileyen çok çeşitli hastalıklar ve durumlar da vardır. Bunlar kalıtsal olabileceği gibi virüs veya alkol bağımlılığı gibi faktörlerin neden olabileceği gibi siroza dönüşebilir. Kanıtlar, yağdan türetilmiş kök hücrelerin, hepatosit hücre popülasyonlarının varlığında hepatosit benzeri fonksiyonlar geliştireceğini ve kesin etkileşimlerin bilinmemesine rağmen, sonuçların karaciğer rejenerasyonunda bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bazik fibroblast büyüme faktörünün kullanılması, tedavinin terapötik etkisini arttırır.

  Kaynak: cnn türk.
  4 ... traveler of secret moments
 2. 2.
  Vakti gelmişti. 10 sene sonra kansere felan çare bulunacak zaten şimdi şimdide var ama çok Zengin olanlar kanserden kurtuluyor.
  -gelecek heyecan verici hazır mısın?(Vodafone)
  2 ... keyifci derler
 3. 3.
  South park da kök hücre tedavisi olan engelli süpermenin ceninlerin boynunu kırıp kök hücreyi içine çekmesi ve bunu kokain bağımlıları gibi hareketler ile yapması aklıma geliyor nedense kök hücre diyince.
  1 ... uzay muhtari
 4. 4.
  Bu teknoloji aslında yarım asır önce çıkmıştı ama şerefsiz kapital ilaç firmaları yüzünden geliştirilemedi (suikast, ayak oyunları).
  1 ... itoglu yourself