1. .
    bir sistemin, maddedeki parçacıklarından ve bunların birbiri üzerine etkilerinden ileri gelen toplam enerjisi.
    4 ... bozo23