1. 1.
  Cennetle müjdelenen on kişiden biridir.Zübeyr, Hz. Ebu Bekir'in islâm'a girmesinden kısa bir müddet sonra müslüman olmuştur. ilk müslümanların dördüncüsü veya beşincisidir.

  Zübeyr (r.a), cesur ve gözüpek bir müslümandı. Mekke'de, Allah için ilk defa kılıç çeken odur. Medine'ye hicret ettikten sonra da yapılan tüm savaşlara katılmış, bütün sıkıntılı zamanlarda daima Peygamber (s.a.s)'in yanında bulunmuştur. Savaşta gösterdiği üstün başarıdan ve çok iyi ok attığından Allah Rasûlü onun, Hadi at! Anam babam sana feda olsun " diyerek memnuniyetini ifade etmiştir. Yine onun hakkında; "iler peygamberin bir havarisi vardır, benim ki de Zübeyr'dir" buyurmuşlardır

  (bkz: aşere i mübeşşere)
  2 ... white pages
 2. 2.
  8 yaşında müslüman olan, 15 yaşında peygamberden koparılan sahabe. amcası tarafından çarşafa sarılıp ateşe tutulduğu rivayet edilse de kendisi hak yolundan geri dönmemiştir.
  2 -1 ... b a k u n
 3. 3.
  peygamber * efendimizin halası hazret-i safiyye'nin oğlu, ilk müslümanlardan, peygamber efendimize * ve islama ömrü boyunca yardımcı olmuş, bedir'de, uhud'da tüm gazvelerde bulunmuş sahabi. dünyadayken cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir.

  ilgili olarak;

  abdullah bin zübeyr

  ve

  urve bin zübeyr
  2 ... firstman
 4. 4.
  Hz. hatice kendisinin halası olur. Nesebi rasulullah'la birleşir.

  sıffin'de hz. ali'nin karşısındayken onla savaşmaktan vazgeçmiştir.

  --------------------------------------------------------------
  Ertesi gün Hz. Ali ile Hz. Zübeyr yüz yüze geldiler. Hz. Ali niçin karşı çıktığı­nı sordu ve Peygamberimizin bir hadisini hatırlattı:

  "Hatırlar mısın, bir gün Resûl-i Ekrem'le (a.s.m.) birlikte gidiyorduk. Sana rastladık. Resûl-i Ekrem sana, "Sen bir gün Ali'yle haksız yere savaşacaksın." de­mişti.

  Bu ikazı duyan Hz. Zübeyr hakperestlik gösterdi. Ve şöyle dedi:

  "Evet, hatırladım. Bunu daha önce hatırlamış olsaydım, yerimden kımıldamazdım. "Ye­­min ederim ki, ben seninle savaşmam!" diyerek oradan ayrıldı. Da­ha sonra Hz. Âişe'nin yanına gitti, savaştan vazgeçtiğini söyledi.
  --------------------------------------------------------------

  Hz. Zübeyr oradan ayrılırken peşine "Amr bin Cürmüz" adında bir adam düştü. Yanına yaklaştı. Bir-iki soru sormak istedi. Adam silahlıydı. Hz. Zübeyr bir ara namaza durdu. Bunu fırsat bilen Amr bin Cürmüz, Hz. Zübeyr tam secdeye va­rınca kılıcını çıkardı. Büyük sahabiyi şehit etti.
  2 ... firstman