1. 1.
    Ahit Sandığı veya Tabut-u Sakine olarak adlandırılan Hz Musa'nın sandığı da en önemli kayıplar arasında.

    Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Hz Musa'nın kutsal kitap Tevrat'ı çoğaltarak 12 kabilesine dağıttığının, aslını ise yaptırdığı bir sandıkta korumaya aldığının bilindiğini anlatarak, şunları söyledi:

    'Hz Musa'nın çeşitli eşyalarının da bulunduğu söylenen sandık, Kudüs'teki mabette koruma altına alınır. MÖ 586 Babil orduları tarafından istila edilen Kudüs'teki mabet yağmalanır ve Hz Musa'nın sandığı kaybolur.'

    Hz Musa'nın sandığının yeraltı mağaralarında saklandığı yönünde bazı görüşlerin bulunduğunu anlatan Özkan, sandığın nerede olduğu ya da akıbeti konusunda somut bir bilgi olmadığını ifade ederek, 'Bu sandığın Antakya'da bir mağarada saklandığı da ileri sürülüyor' diye konuştu.
    ... aby