1. 1.
    onca acıların olmayacağı bir olasılıktı. yahudilere özgürlük verebilir bissuru şey yapabilirdi.
    1 ... erectof