1. 1.
  on tanedir. bunlardan sadece hamza ve abbas müslüman olmuştur.
  diğer amcalar yeğene cool story dediği için diri diri yakılmıştır.

  Hz. Hamza R.A 
  Hz. Abbas R.A
  Haris
  Zübeyr 
  Ebu Talib 
  Ebu Leheb 
  Kusem
  Dırar
  Mukavvim
  Hacl
  4 -5 ... kafam bir milyon
 2. 2.
  Soyları devam eden amcalardır. Mesela Abbasi halifeleri Hz Abbas'ın soyundan gelir. Abdulmuttalip'in oğullarıdır.
  ... selia
 3. 3.
  Mübarek adamlardır.
  1 ... 1 station insani
 4. 4.
  Ebu leheb olaninin elleri kurumuştur. Ha. Hamza ise ha vahşi tarafından şehit edilmiştir.
  2 ... bir tirrek sevdim uzaklarda
 5. 5.
  Bunlardan ebu leheb'in asıl adı abduluzza'dır* ki muhammed'in ezelden hanif (neyse bu? Yahudi olmasin!?) dini mensubu olduğu şeklindeki ilkokul 4. Sinif bilgisini paramparça eder.

  *uzzanın kulu demektir ki uzza en büyük tanrı el ilah( allah)'ın kizlarindan biridir ve pagan arapların büyük tanrıçasıdır.
  1 ... gaspirali