bugün

islam'ın ne kadar temiz ve sağlıklı bir din, yani insan fıtratına ne kadar uygun bir din olduğunu ispat eden adabî durumdur.

Ayrıca Pisuvarların ve Alafranga Tuvaletin kullanılmasına engel olmayan adaptır.

Peygamberimiz genellikle oturarak, zaman zaman da ayakta ihtiyaç gidermiştir.

Bu şekillerde önemsediği nokta "temizlik" olmuştur.

Yani esas olan, vücuda ve elbiseye pislik bulaştırmamaktır.

Namaz gibi ibadetler için ön koşul olarak istenilen "necasetten taharet" kaidesi de bunu ispatlar.

"Müslüman olduğum için mutluyum" diyebilmenin bir güzel vesilesi daha.
pek hijyenik değildir.

"Resulullah (sav)'ın karyolasının altında bulundurduğu hurma kütüğünden bir çanağı vardı. Geceleyin ona küçük abdest bozardı."

"Ben Resulullah (sav) ile beraber idim. Bir kavmin küllüğüne gelince durup, ayakta küçük abdest bozdu"

"Bir ihtiyacım için, (bir gün kız kardeşim Hz.) Hafsa (ra)'nın evinin damına çıkmıştım. Resulullah (sav)'ı yüzünü Şam'a, arkasını da kible'ye çevirmiş olarak kazayı hacet yapıyor gördüm."

"...Ben, Resulullah (sav)'la bir beraberliğimizi hatırlıyorum. Beraber yürüyorduk. Derken bir kavmin bir duvar gerisindeki küllüğüne rastladık. Resulullah (sav), tıpkı sizden birinin ayakta bevletmesi gibi durup ayakta bevletti. Ben bu esnada kendilerinden uzaklaşmak istedim. Bana yakın durmamı işaret buyurdu. Geri gelip, hemen arkasmda dikilip abdestini bozuncaya kadar bekledim." http://hadis.ihya.org/kutubusitte/konu/476.html ~

kötüleyince hijyenik mi oluyor ahah.
islam'ı harun yahya vb. kaynaklardan öğrenenlerin bok atmadan önce taharetlenmeleri gereken adaptır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.