1. 1.
  tanrı oğul edinir mi, hadi oğlu oldu ne diye çarmıhta ölmesine izin verip hamile bıraktığı kadına sahip çıkmaz.
  1 ... senrey26
 2. 2.
  haklıdır.
  1 ... usualsuspects
 3. 3.
  "Allah'ın Oğlu" ne demek?
  (Aşağıdaki paragraflar, Pr. Carlos Madrigal'ın "Üç Tanrı mı, Tek Tanrı mı?" adlı kitabının 41 ile 42. sayfalarından alıntıdır)  ________________________________________  1 Başlangıçta Kelâm vardı.

  Kelâm Allahîn nezdindeydi ve Kelâm Allah idi.

  14 Kelâm beden alıp... aramızda sakin oldu. Biz de onun izzetini;

  Baba'nın biricik Oğlu'nun izzeti olarak gördük.

  (incil, Yuhanna 1:1, 14)

  ________________________________________

  incil'in bu bölümünde ilk ayete göre Allah'ın özünden olan “Kelâm” için 14. ayette “Oğul” sıfatı kullanılmaktadır. Allah'ın Oğlu, “Allah'ın özünden gelen Kelâm” demektir. Kelâm bedensel olmadığı gibi, incil'de manevi bir anlam taşıyan “Oğul” sıfatı da bedensel bir hal ifade etmemektedir. Yani...

  “Oğul”u (Tanrısal Söz’ü), insan olarak gelen isa Mesih’le karıştırmamamız gerek. isa’nın içindeki Tanrısal Söz ile bedenini bir tutamayız. Işık ile ampulü bir tutmadığımız gibi. Yani “Oğul” (Kelâm) ezeli-ebedidir. “Doğumu” bedensel değil, Tanrı’nın özünde manevi bir doğumdur. isa Mesih ise, belli bir tarihte bedensel olarak doğdu. Yoktu, meydana geldi. isa’nın doğumu fizikseldir. Öyleyse Oğul ile isa arasındaki bağlantı nedir?

  Babam beni telefonla arıyorsa, duyduğum ses babam değil midir? Bu ses telefon aracılığıyla geliyor. Ama ben telefonu babamla karıştırmam. Mesih isa’da bize gelen Söz Tanrı’dır, ama Mesih’in bedenini aşkın Tanrı’yla karıştırmayız.

  Tanrı kendini tanıtmak istedi. Bunu, kolay anlaşılır, gözle görülür ve de elle tutulur bir şekilde yapmak istedi. Bu amaçla Tanrısal Söz’ü fiziksel, fakat günahsız bir kılıfa yükledi (ampulde telin yanmadan parlaması için, hava boşluğu yaratıldığı gibi). Tanrı Mesih’te insana büründü; ama kutsal bir insana. Aşkın Tanrı dünyayla direkt temas kurarak “kirlenmedi”. Kili yoğururken eldiven giyer gibi, Tanrı dünya çamurundayken temiz bir beden giydi.

  Şimdi, incil, yani gökten indirilen incil, bir kitap değil isa’nın içindeki “Oğul”un (Tanrısal Söz’ün) ta kendisidir (bkz. Yuhanna 1:1,14; 3:31...). En büyük vahiy, kitaba yazılan değil, bir insan olarak gelen, yani isa’nın içinde yaşayan Vahiy’dir:

  a) Tanrı nasıl ki konuştuğu sözü (“lafzi kelâm”ı, كلام لَفْظِي), ses ve harfler biçimini vererek bir kitaba (Kutsal Kitap’a, ألْكِتَبُ ألْمُقَّدِس) yüklediyse,

  b) Aynı şekilde yaşayan Sözü’nü de (“nefsi kelâm”ı, كلام النفسي) kişilik ve beden biçimini vererek bir insana (Hz. isa’ya, عيسى المسيح) yükledi.


  Kutsal Kitap, Tanrısal bir niteliğe sahip olduğu gibi, Yaşayan Kitap da (Mesih isa), Tanrısal niteliğe sahiptir. Bu Tanrı’ya eş koşmak değildir!

  isa Mesih, alıştığımız tabirle, Ruhulkudüs sayesinde Meryem’in rahminde, bir bedene bürünen “O’ndan bir kelâmdır” (Bkz. Âl-i imrân 3/39,45; Nisâ 4/171). isa’nın bedenine Kelâm-u’llah yüklendi, aşılandı. Tanrı’dan gelen canlı bir kelime, Kendisinden başka kim olabilir? Telefonda duyduğum babamın sesi, babamdan başka kim olabilir? Artık biliyoruz: bu Söz’e “Oğul” denmesi, bedensel bir anlam taşımıyor, Söz’ün Tanrı’dan cereyan ettiğini gösteriyor.

  Özetleyecek olursak: isa’nın Tanrı Oğlu olmasının, dünyasal doğumu ile hiç bir ilgisi yoktur. insan olarak doğmadan, isa’da yerleşen ruhsal şahsiyet (Tanrısal Söz) zaten Tanrı Oğlu’ydu, Tanrı’nın yaşayan Vahyi’ydi, Kelâm-u’llah’tı. Dünyada bir insan olarak doğması şart değildi. Doğmamış olsaydı yine Oğul olacaktı (yani Söz), çünkü yine Tanrı’nın bağrında vardı. insan tabiatına büründükten sonra, ayrıca insanoğlu, Mesih ve Kurtarıcı olabildi. isa Mesih doğum itibarıyla bir insandır, fakat ezelden beri yaşayan Söz olması nedeniyle Tanrı’dır. Bedeni insan bedenidir, ama ruhu Tanrı’nın Ruhu ve Sözü’dür (Ruhu’llah ve Kelâm-u’llah).

  Televizyonda başbakanı seyrettiğim zaman, ekranda başbakanın görüntüsü var. Ekran başbakan değildir, ama görüntüye işaret edip “başbakana bak” diyebilirim. isa’nın bedeni televizyon ekranı gibidir. içindeki Tanrısal Söz, başbakanın görüntüsü gibidir. isa’nın bedenine Tanrı demiyoruz. Ama içindeki Tanrısal Söz’e Rab diyebiliyoruz.
  1 ... saplanti
 4. 4.
  Ayni musluman thor ve krakeni de allah yaratmistir der.

  Hatta kitap yazdiklarini, cilt cilt ansiklopedi sahibi olduklarini, vahiylerin o kadar sık indigini ki, katiplerin bile yazmaya murekkep bulamadiklarini anlatirlar.

  Halbuki durum boyle degildir, allah beyaz pelerininin cebinden zincirlerle orulmus elmas anti madde karisimi elementi kirbac gibi savurup uzun sakkallarini kivirarak zeus'un emanetlerini sirf bu yanlis anlasilma sebebiyle avam dan gizlemis ve gorunmezlik ixiri icerek ort@d@n k@ybolmu$tur.
  1 ... fhalles
 5. 5.
  Hz isa'nın ailesi ve kendisi alemlere üstündür. ibrahim ve imran ailesi alemlere üstündür.
  ... selia