1. 1.
    kevser şarabıdır. insanı sarhoş etmez.
    ... erectof