1. 1.
    duzenli olarak yapilmasi gereken eylemdir.

    selam ve ayvaa ile.
    ... erecteo