1. 25.
    nöroşirurjici bir yazar, severim.
    -1 ... halitzi yavsakligil
  2. 26.
    Bir icerden cikan adam değildir.
    ... icerden cikan adam2