1. 1.
    https://youtu.be/RgKKgzVhMgY

    Ya illa bir şeyler mi yazalım? Tam müziği dinledim huzurlandım "40 koroktordon oz goromozsonoz"
    Al girdim rahatladın mı?
    1 ... hannah mckay