1. 1.
    kısırlıktan kasıt sperm sayısının döllenmeye yeteceak sayıya yüksetilmesi mi, yoksa kavram kargaşının hüküm sürdüğü koşullar dikkate alınırsa, iki sertleşme arasındaki bekleme süresinin kısaltılması mı?
    -1 ... monk of monkmountain