1. 1.
    bütün hadisçi müslümanların samimiyseler hemen yapmaları gereken eylem. yok yapmıyorlarsa bunlar yalancıdır.
    1 ... selia