1. 1.
    Hurda olarak görülen her nevi metale, hurdacı tarafından kilosuna biçilen değer.
    1 ... rabb in gordukleri