1. 1.
  Sözlükte bolca bulunan rafizi şii sevicilerin baştacı ettiği iran'ın sapık liderinin sapık fetvalaridir.

  Sonra mezhepçilik yapıyorlar ya diye gelip ağlarlar. Ortada mezhepçilik yok müslüman ve küffar ayrımı var.

  Humeyni, iran’ın başına geçmeden önce birçok kitap yayınladı. Bu kitaplar, Humeyni’nin verdiği birbirinden ilginç fetvalarla doludur. Aşağıda, Humeyni’nin dindışı fetvalarına, kaynaklarıyla birlikte sınırlı sayıda örnek verilmiştir:
  • Kur’an-ı Kerim ve diğer bütün ilahi kitaplar, zaman içerisinde bir çok kez tahrif edilerek insanların eline sunulmuştur. Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz sahabe üzerinde de sabittir. (El-Kur’an/Bab Marifetullah)
  • Sahabe için Kur’an’dan ayet çıkarmak kolay olmuştur. Müslümanların Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelttikleri tahrif suçlaması, şüphesiz sahabe üzerine sabittir. (Keşf’ul Esrar)
  • Arkadan ilişkiye girmek caizdir. (Tahrir’ul Vesile-11.mesele)
  • Bir erkek, koyun, inek, dev ve benzeri hayvanlarla cinsel ilişkiye girebilir. (Tahrir’ul Vesile)
  • 9 yaşından küçük çocuklarla nikahlanabilir. Erkek, nikahlandığı kız süt emme çağında bile olsa, ona şehvetle dokunup sarılabilir. (Tahrir’ul Vesile-12.mesele)
  • Erkek, çocuk yaşındaki eşiyle vajinal yolla ilişki yaparsa çocuğa acı verebilir ama anal yoldan ilişki kabul edilebilir. (Tahrir-ul vesile)
  • Kadınlarla geçici nikahlanmak (mut’a) caizdir.
  • Hz. Peygamber tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirmemiştir. (Muhtarat Min Ehadis ve Hitabat)
  • Apaçık görünüyor ki, Nebi Allah’ın imamet konusunda ona vahyettiğini tebliğ etmemiştir. Eğer Nebi, tebliği yapmış olsaydı, şu anki islam beldelerinde Müslümanlar arasındaki bu ihtilaflar ve münakaşalar patlak vermezdi. (Keşful Esrar, Sayfa 149 – 155).
  • Mehdi zuhur edene kadar cihat yoktur (Kısacası emperyalist devletlerle savaşmak yasaklanmıştır; iran’ın uyguladığı gerilim politikaları danışıklı dövüştür). (Tahrirul Vesile)
  • (Humeyni de dahil) imamlar için övülmüş bir makam vardır. imamların makamına ne melekler, ne resuller, ne de nebiler ulaşamazlar. (El-Hükümetü’l islamiyye)
  • Batıl bir amel olsa bile taştan veya kayadan bir şeyler talep etmek şirk değildir. Nitekim bizler Allah’ın kendilerine kudret verdiği imamların ve Peygamberlerin mukaddes ruhlarından medet umuyoruz. (Keşfu’l Esrar, Sayfa: 49)
  • “Sünniler ve Hariciler necistir. Bizler onların kesinlikle kafir olduklarını söyledik hatta bazı durumlarda öldürülmeleri vaciptir!” (Kitabut Tahareh, sayfa 458)
  3 -2 ... gaiptengelenadam