1. 1.
    odunu değil, ağacı yemekle sonuçlanır.
    ... usualsuspects