1. 1.
  Toplumda barışı sağlamak,
  Toplumda adaleti sağlamak,
  Toplumda hukuki eşitliği sağlamak.
  1 ... karafisek
 2. 2.
  insan haklarını güvence altına almak.
  ... entente cordiale