1. 1.
    bir kimsenin bedeni uzerinde zorla dogrudan dogruya cinsel ilişkiye varmayacak derecede yapılan ve onun ırz ve namusuna saldırıyı gosteren ve sehvet duygusuyla yapılan haraket; magdur(e) uzerinde işlenen ve cinsel birleşme kastı tasımayan devamlılık gosteren sehevi davranıslar; magdurenin(magdurun) cinsel organlarını opme, oksama, kendi uzvunu oksatma, emme, emdirme; ırza gecme kastı olmaksızın organını surtme magdurenin(magdurun) vucudunu oksayarak opme gibi hareketlerdir.
    #265892 :)
  2. 2.
    hocanın dersi anlatırken tecavüzle tasaddi arasındaki farkı anlayamayan bi öğrenciye farki el hareketleriyle anlatması esnasında hiç bir zaman aklımdan çıkmayacak suç tipi. tasaddi hocaya göre elini ovuşturmasıyla , tecavüz de şaklatmasıyla anlatabileceği basit bir durumdu yalnızca.
    #265973 :)