1. 1.
    galaksilerin uzaklıkları ile hızları arasında doğru orantı olduğunu söyler.
    ... gerut