1. .
    hristiyanlıkta kurban sınıfı yok, islamda da ruhban sınıfı yok. günah konusunda eklenilmesi gereken şey, vaftiz olayı. ilk günaha inanan hristiyanlar insanın günahkar doğduğuna inanırlar ve o yüzden yeni doğmuş bebekleri vaftiz ederler. islam' daki günah mevzusu ilk günah olan adem' in elma yemesi davasındandır. yalnız islam, insanın günahsız doğduğunu söyler. iki açıdan da islam hristiyanlığa üstün geliyor. onun için nietzsche der antichrist kitabının sonlarında papazlara lanet mektubu yazarken, islamiyet için;
    - islam, insana değer verir. halbuki hristiyanlık insanı insan olmaktan çıkarır. mealinde sözler etmiştir.
    1 -1 ... dekadans