1. 1.
  Bir Hristiyanlık inancıdır. Mesela muslumanlar diger dinler için der ki onlar doğru olamaz çünkü bizim peygamberimiz son peygamber ve ondan sonrakiler ise yalancıdır.

  Fakat bu Hz. isa içinde geçerlidir. Onlar da Hz. isa nın kendisinden sonra gelenlerin yalancı olduğunu söylediğini iddia eder. Yani onlar için de son peygamber Hz. isa dır.

  Edit: baba oğul kutsal ruh.
  2 -5 ... keyfkahyasi
 2. 2.
  hrisityanlar için isa peygamber değil tanrıdır. sondur şöyle cancanlar: eski ahit( tanrının yahudilerle anlaşması) yeni ahit( tanrının tüm insanlarla anlaşması)
  yani isa gelip tüm insanlarla anlaşmış ve gitmiştir. o tanrının insan bedenine girmiş halidir.
  (bkz: enkarnasyon)

  ayrıca isa ya vahiy gelmemiş ve incil verilmemiştir. o incil diye elerinde tutukları şeyin isa ya verilen kitaplar olduklarına inamazlar. isa öldükten sonra onun hayatını kaleme alıp yaşantısını kağıda aktarmışlardır.

  yani islami algıyla bir dine bakarsanız o dini anlamazsınız.
  3 -1 ... atheistic
 3. 3.
  Hristiyanlık peygamberlik kavramı islamiyettekinden farklı olmakla beraber farklı görevler için de dile getirilir. Yıllardır islam ülkelerindeki "incil değişti" doktorinlerine rağmen ilk günden bu yana değişmediğini arkeolojik ve bilimsel yöntemlerle kanıtlamış kitap olan incil'de isa kendisinden daha ötesinin olmayacağını, Eski ahitteki (tevrat, zebur ve peygamberlik kitapları) vaad edilmiş tek kişi olduğunu belirtmiştir. Kendinden sonra yalancı peygamberler olacağını ve büyük kitleleri peşinden sürükleyeceğini havarilerine söylemiştir. Bu durumda boku hristiyanlık dinine atmak yerine, islam inancını ,ön yargı ve toplumsal normlardan uzak şekilde, araştırmak lazım. Ne kadarı yalan ve ne kadarı sadece hava civa dolduruşu görmek gerekir.
  2 -1 ... karda yuvarlanan panda
 4. 4.
  Cahil cahil konuşmayın be.

  Hristiyanlığa göre isa tanrının oğludur.
  Havariler onlara göre peygamberdir. Hristiyanlıkta peygamberlik kavramı islam dinindeki gibi kesin hatlarla çizilmiş bir makam değildir. Hrisytiyanlıkta kurtarıcı isa mesihtir. Peygamber kavramının üzerinde pek durulmaz.
  ... svaro