hristiyanlığın pagan bir din olduğu gerçeği başlığına bugün entry girilmemiş.