1. 1.
  birden fazla horst ve graben'nin yanyana gelerek oluşturdukları sistem.
  (bkz: horst)
  (bkz: graben)
  1 ... grup vitamin
 2. 2.
  en güzelini ege bölgesinde görebileceğimiz sistem.
  ... mmtyvs
 3. 3.
  Eski kara parçaları ve eski kıtalar yan basınçlar etkisiyle kırılmayacak şekilde sertse bunlar kırılır. Bu kırık hattına fay denir. iki fay arasında oluşan yükseltilere Horst, çukurlara ise Graben denir. 

  Ülkemizde Biga, Kaz, Mandra, Yunt, Menteşe, Aydın, Bozdağlar, birer Horst, Menderes Ovaları, Gediz Ovası, Bakırçay ve Hatay çukurluğu birer Grabendir.
  ... bordomavist