1. 1.
    kendilerini cinsiyetlerine ait hissedip hissetmedikleri sorunsalıdır.
    1 -1 ... nardaninciler