1. 1.
    bir f fonksiyonun her noktası ve her reel pozitif t sayısı için;
    f(t*x1,t*x2,...t*xn)=t^(k)*f(x1,x2,...x3) şartını sağlıyorsa k'ıncı derceden pozitif homojen fonksiyondur.
    2 ... t square