1. 1.
    fıkıhta hükmü basit degildir. eyi bir kadı filan bulması gerekir haberi varsa karıdan tabii.
    -2 ... erectof