1. 1.
    içtima sonrası göz göze geldikçe kalbi yerinden çıkaran uzman erbaştır. ah ah.
    ... caranthir