1. 1.
    Kızın alıcılarıyla oynamaktır.
    ... the rus