1. 1.
    Hoşlanılan kızın küfür etmesidir. Semt kızı olma ihtimali yüksektir.
    1 ... tifobakteri