1. 1.
    Hoşlaşılan kızın genel özellikleridir. Mesela bir göz kirpisi var sanarsın dutzen kroez.
    -1 ... madlen dede
  2. 2.
    "-de/-da" eki ve "de/da" bağlacının yazımını doğru kullanması.
    -2 ... mlhaycck