1. .
    uktecinin notu: boş bkz kalmasın
    ukteyi veren: kronik kuzu

    topluluklar önünde güzel ve etkili konuşma sanatı. ilk olarak romalı hatiplerin kullanışıyla şekil alan ve sadece politik gerçekliğin özerkliğini değil, aynı zamanda amacı doğruyu dile getirmek olmayan sadece etki ve ikna yaratmaya yönelik politik söylemin temelini oluşturan dil ustalığı
    1 ... ngark