1. 1.
    Edita Morris'in "hiroşima'nın çiçekleri" ile "hiroşima'nın tohumları" adlı iki ayrı kitabının bir kitap şeklinde birleştirilmiş halidir. hiroşima felaketinden sonra japonyanın halini, insanların yaşama çabalarını anlatır. ağlatıcı bir sona sahiptir...
    ... mosquito queen