Advertisement

 1. 1.
  (bkz: modernite)
  (bkz: kapitalizm)
  (bkz: vahşi kapitalizm)
  (bkz: emperyalizm)
  ... ibni maymun