1. 12.
  1924 mübadelesinde sadece hristiyan oldukları için yunanistan'a gönderilen karamanlılar.

  ayrıca yunanistan başbakanı kostas karamanlis.
  1 ... golgi aygiti
 2. 11.
  (bkz: süryaniler)
  ... a la folie
 3. 10.
  ayda çan sesi duyulduğunu iddia eden türklerdir.
  1 ... sıpa
 4. 9.
  mübadele sonrası yunanistan a göç etmiş olan rumlara takılan isimdir.
  ... birdy
 5. 8.
  bir kısmı da türkiye'de yaşayan türkler; hatta istanbul karaköy'de türk protestan kilisesi bile vardır.
  ... leggare
 6. 7.
  (bkz: hristiyan turkler)
  ... sonkuzu
 7. 6.
  (bkz: gagavuz turkleri)
  ... muhtar
 8. 5.
  çuvaşların da aralarında olduğunu bildiğim, özellikle rusya ve doğu avrupa'da yaşayan kimi türkiler.
  ... leggare
 9. 4.
  hristiyanlık dinini seçmiş türklerdir.

  tarihsel süreçte bu dini seçip; kültürlerini büyük oranda muhafaza etmiş olanlar gagavuz ve yakut türkleridir. hristiyanlığı kabul edip; slavlaşanlar ise; bulgarlar ve macarlardır... bunlar ırksal olarak türktürler... hazar türkleri museviliği, uygurlar da budizmi kabul etmişlerdir. hala orta asya'da gök tanrı dini veya şamanizm'e inanan türkler de mevcuttur. ülkemizde yaşayan rum, ermeni ve süryaniler ise ırk olarak türk değillerdir, ancak türk vatandaşıdırlar... türkiye cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanına sahiplerdir. bununla beraber; türk vatandaşı olan museviler vardır. ırk olarak yahudi ırkındandır bu kişiler. yezidiler de güneşe tapan bir millettir ve türk nüfus cüzdanı taşırlar. sonuçta bu ülkede yaşayan farklı dine mensup da olsa; türkiye cumhuriyeti nüfus cizdanına sahiptir ve bir vatandaşlık belirten kelime olarak türktür.
  2 ... paleface
 10. 3.
  (bkz: musevi türkler)
  ... jusenas