1. 1.
  maddi kaygıyla değil, inanç yoluyla hristiyanlığı seçmiş olan türklerdir.
  2 -1 ... just another stranger
 2. 2.
  hristiyan doğup da aynı zamanda türk kültüründen başka kültür görmeyip, türkiyede büyüyen, eğitim alan, ekmek yiyen türklerdir. ***
  3 -1 ... arkun
 3. 3.
  (bkz: musevi türkler)
  ... jusenas
 4. 4.
  hristiyanlık dinini seçmiş türklerdir.

  tarihsel süreçte bu dini seçip; kültürlerini büyük oranda muhafaza etmiş olanlar gagavuz ve yakut türkleridir. hristiyanlığı kabul edip; slavlaşanlar ise; bulgarlar ve macarlardır... bunlar ırksal olarak türktürler... hazar türkleri museviliği, uygurlar da budizmi kabul etmişlerdir. hala orta asya'da gök tanrı dini veya şamanizm'e inanan türkler de mevcuttur. ülkemizde yaşayan rum, ermeni ve süryaniler ise ırk olarak türk değillerdir, ancak türk vatandaşıdırlar... türkiye cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanına sahiplerdir. bununla beraber; türk vatandaşı olan museviler vardır. ırk olarak yahudi ırkındandır bu kişiler. yezidiler de güneşe tapan bir millettir ve türk nüfus cüzdanı taşırlar. sonuçta bu ülkede yaşayan farklı dine mensup da olsa; türkiye cumhuriyeti nüfus cizdanına sahiptir ve bir vatandaşlık belirten kelime olarak türktür.
  2 ... paleface
 5. 5.
  çuvaşların da aralarında olduğunu bildiğim, özellikle rusya ve doğu avrupa'da yaşayan kimi türkiler.
  ... leggare
 6. 6.
  (bkz: gagavuz turkleri)
  ... muhtar
 7. 7.
  (bkz: hristiyan turkler)
  ... sonkuzu
 8. 8.
  bir kısmı da türkiye'de yaşayan türkler; hatta istanbul karaköy'de türk protestan kilisesi bile vardır.
  ... leggare
 9. 9.
  mübadele sonrası yunanistan a göç etmiş olan rumlara takılan isimdir.
  ... birdy
 10. 10.
  ayda çan sesi duyulduğunu iddia eden türklerdir.
  1 ... sıpa