1. 1.
  bir yanda hipokrat*, bir yanda ise 2 haneli zekasıyla günde 6 saat test sorusu ezberleyip adam olduğunu sanan, hastalara parasına göre muamele yapan, kendini beğenmiş, saygı bekleyen hırslı züppeler, insanlıktan nasibini almamış ilgi budalası ezber makineleri. tıp da bunlara düştü ya.

  *hipokrat yemini şöyledir: "Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma,
  hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma,
  mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma,
  hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime,
  din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime,
  mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
  ... anambunelan