1. 1.
    evleri pislik içinde olmasından anlaşılan gerçek.

    aksini söyleyen pistir, yivrençtir.
    1 ... liz queen
  2. 2.
    Bollywood filmlerinden görüyoruz zaten; sürekli gerdan kırıp raks etmelerinden belli.
    3 ... asuregibisurat