1. 1.
  krişna: Yüce Tanrı yani en önemli ve yüksek tanrı olarak tapınılır
  ındra: Hinduizm'de havanın ve savaşın tanrısıdır.
  surya: Hinduizm'de güneş tanrısı.
  agni: vedalarda adı geçen ateş tannrısıdır.
  ganeşa: Hinduizm'deki en tanınmış ve saygı duyulan Tanrı temsillerinden birisidir.
  brahma: Hindu dininde yaratılışın tanrısıdır.
  vişnu: hinduizm'de tanrının bir şekli

  diğer terimler
  avatar: hint mitolojisine göre tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir
  vedalar: Hinduizm dinine inananlar için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgidirler
  ramayana: "Mahabbarata" ile birlikte Hint yarımadasında en çok bilinen iki destandan biridir.
  tanrının görünüş üç görünüş şekli: vişnu, brahma, şiva
  özet: hepsi aynı bokun laciverdidir. ineğe tapan milletten ne beklenir amk!!
  -1 ... ritmo