1. 1.
    pasaklılık dereceleri başlı başına yeterli bir sebeptir.
    -1 ... nardaninciler