1. 1.
    Ümmet i muhammedin sorunsalidir.

    Selam ve duva ile.
    1 ... templier