1. 1.
  1901 istanbul doğumlu felsefeci yazardır . Mülkiye Mektebi ' ni bitirmiştir . Çeşitli eserleri arasında ; Aşk Ahlakı , insani Vatanperverlik , Şeytanla Konuşmalar sayılabilir ...
  3 ... mavi haziran
 2. 2.
  çok fazla bilinmeyen bahsi geçmeyen düşünürdür.
  tarihe önem vermesi en belirgin özelliğidir.
  kurtuluş kayalı sayesinde tanıdığım ve hakkında bir şeyler öğrendiğim önemli bir aydındır.
  1 ... ritmik uyuz
 3. 3.
  ankara ilahiyat'ın kurucu akademisyenlerindendir.
  ... aseflatun
 4. 4.
  hilmi ziya, eser vermeye başladığı 1910'lu yılların sonlarında başlayan ve 1974'teki vefatına kadar süren yarım asrı aşkın süre içerisinde edebiyattan felsefeye, psikolojiden coğrafyaya, mantıktan sosyolojiye kadar pek çok bilim dalından onlarca kitap yüzlerce makale telif etmiş, çeviriler yapmış, ulusal ve uluslararası kongrelerinde düzenlenmesinde etkin rol oynamış, bir çok tebliği olan, dergiler çıkaran, gazete yazarlığı yapmış, felsefe ve sosyoloji dernekleri kurmuş, edebiyat alanında yalnızca eleştirel yazılar yazmakla yetinmeyerek bizzat kendisi edebi eserler kaleme almış, resim yapmış olağanüstü gayretleriyle istanbul üniversitesi'nde sosyoloji bölümü'nün ikinci kez kuruluşunu gerçekleştirmiş,ankara üniversitesi ilahiyat fakültesi'nde ders vermenin yanı sıra idari görevlerde bulunmuş bir akademisyen portresi çizmektedir.

  çeşitli yönleriyle hilmi ziya'yı, eserlerini ve düşüncelerini konu alan pek çok makale, kitap ve yüksek lisans bitirme tezleri mevcuttur. bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, hilmi ziya'nın biyografisi ve eserleri konusunda yeterince malumat sahibiyiz.
  2 ... zeytin ekmek su
 5. 5.
  tarih ve millet şuuru adlı kitabın yazarıdır.
  ... yahyayasarinruhu