1. 1.
  Yobazların din adı altında işlediği suçlar
  Hilafetin kalkmasıyla kişiselleşmiştir.
  Bu pislik insanlar her şeyi hilafete bağlayıp güzelim dinimize zarar vereceklerdi.
  Aksi halde fetvalar
  Yalandan günahlar
  Yalandan sevaplar
  Yalandan sünnetler hep din adı altında olacaktı.
  Ata’mızın dinimize büyük hizmetidir hilafetin kalkması.

  Allah halifeyi tayin eder, kılıçla yani toprak ala ala Halife olunmaz.
  ilk Halifeyi siz seçtiniz sonuç bu!
  2 -1 ... ozan oyunbozan
 2. 2.
  halifelik ali den sonra bitmiştir. gasp muaviye ile başladı yavuz a kadar devam etti.
  1 ... ruh okuzu