1. 1.
    Bir ilkokullu söylemi. Hep tehdit olarak kalır ama.
    ... expected1