1. 1.
    -----forget-----

    rabbimin o güzel yaratılışına bağane arayan atayize söylenebilecek laf.

    daha bir sineğin kanadını bile yapamıyorlar yazık.

    -----prepare-----
    ... sgt gary roach sanderson