1. .
  *sanatçıların, yeryüzünün ve zamanın tekdüzeliğine/durağanlığına katlanamaması durumdur. kimi alır yüzleri bin parçaya böler, kimisi alır zamanı birbirine bular. kimi sanatçı 'yaşayasıyalardan'dır kimisi ise 'ölesiyelerden'dir, fakat hepsinin de içlerine varolanı bozmak sıkıntısı aşılanmıştır ki, zaten yeryüzü, bütün ilerici hareketleri, bu huzursuz insanlara borçludur.

  hiçbir sanatçı gerçeğe katlanamaz, çünkü gözlerinin arkasında ister yaseminler açmış bir bahçe, isterse de bataklıklardan örülü bir yol olsun, kendi içinde çok daha iyisini görmekte ve yaşamaktadır.
  3 ... mikserde yuzen balik
 2. .
  sanatçının kendi oluşturduğu dünyasında, kendi renkleriyle devam etmek istemesini ifade eden sözdür. gerçekten kopulması anlamına değil, hayallerin baskın çıktığı bir özgünlüğü gerçek hayata uyarlamak anlamına gelendir.
  2 ... legend of the stranger