1. 1.
    Türkiye'de doların yükselişi nedeniyle gündeme gelen hibrit savaş nedir? hibrit savaş, bir ülkenin hem içerden hem de dışarıdan karşılaştığı ve aynı anda çeşitli saldırılara maruz kaldığı tehditler için kullanılır.

    hibrit savaşta bir devleti istikrarsızlaştırmak ve toplumu kutuplaştırmak öncelikli hedeftir. Konvansiyonel savaşlardan farklı olarak hibrit savaşlarda hedef seçilen ülkenin halkı kışkırtılır, bu yüzden istihbarat örgütleri son derece aktif rol alır. ayrıca ülkeyi ekonomik olarak zayıflatmak için ekonomik savaş açılır, gerektiğinde siber saldırılarla ülkenin temel alt yapısı çökertilmeye çalışılır ve en önemlisi de tüm bunlar eş zamanlı gerçekleştirilir.

    Hibrit savaşta asıl hedef açıktan savaş ilan etmeden hedef seçilen ülkeyi ekonomik ve siyasi olarak çökertmektir. Dördüncü nesil savaşlarına verilen addır.
    6 ... ruleoflaw