1. 1.
    son derece dikkat çekici bir sorundur.
    1 ... erectof