1. 1.
    uzak gelecekte varolacak insandir.
    ... erectof